अंमली पदार्थाचे गुन्हयातील ( वॉन्टेड ) आरोपी कैलास पवार यांस जेरबंद.१२८ किलो ७६५ ग्रॅम गांजा हा अंमली पदार्थ , जप्त .

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL दिनांक ०५/०२/२०२२ अंमली पदार्थ विरोधी पथक १,गुन्हे शाखा , पुणे शहर . दहशतवाद विरोधी

Read more