गुन्हे शाखा अंतर्गत कारवाई विशेष मोहिम : हडपसर, कोंढवा, विमाननगर येथील अवैध दारू धंदे व हुक्का पार्लरवर कारवाई : ११ गुन्हे दाखल.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL दिनांक -२८/०८/२०२१ गुन्हे शाखा अंतर्गत कारवाई विशेष मोहिमे दरम्यान पुणे शहरातील अवैद्यरित्या दारु विक्रेत्यांवर

Read more