बनावट इन्शुरन्स तयार करुन आर.टी.ओ. पासिंगसाठी फसवणुक करणारे आरोपीला दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक -२ ,गुन्हे शाखा ने केली अटक .

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL NEWS बनावट इन्शुरन्स तयार करुन आर.टी.ओ. पासिंगसाठी फसवणुक करणारे आरोपीला दरोडा व वाहनचोरी विरोधी

Read more