पुणे रेल्वेस्टेशन परिसरातुन १७,८५,२०० / – रूपये किंचे एम.डी.अंमली पदार्थाची तस्करी करणारे दोघे जेरबंद.

ACS POLICE CRIME SQUAD दिनांक २२/१२/२०२१ अंमली पदार्थ विरोधी पथक ०१ गुन्हे शाखा पुणे शहर पुणे रेल्वेस्टेशन परिसरातुन १७,८५,२०० /

Read more