पुणे: वीजबिलाबाबतचे बनावट एसएमएस फसवणुकीला कारणीभूत आहेत, महावितरणचा ग्राहकांना इशारा.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL वीजबिल भरण्याबाबत बनावट संदेशाद्वारे आर्थिक फसवणूकीचे प्रकार वाढले; महावितरणने केले ‘हे’ आवाहन.(MSEDCL) ए.सी.एस.पुलीस क्राईम

Read more