पेट्रोलिंग करीत असताना दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक २,ची कामगिरी.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक २, गुन्हे शाखा , ए.सी.एस.पुलीस क्राईम स्कॉड.(ACS NEWS) ९८२२३३१५२६

Read more