पोलीसावर खुनी हल्ला करणारे आरोपीना पिस्टल , तलवारी व कोयत्यासह २४ तासांचे आत बंडगार्डन पोलिसांनी केली अटक.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL दिनांक ०७/०९ /२०२२ बंडगार्डन पोलीस स्टेशन पुणे शहर . ए.सी.एस.पुलीस क्राईम स्कॉड. (ACS NEWS)

Read more