रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार देशी पिस्टल व काडतुसांसह आरोपीला केली अटक,दत्तवाडी पोलीस ठाणेचे तपास पथक ची कामगिरी.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL दिनांक २१/०२/२०२३ (ACS NEWS) ए.सी.एस.पुलीस क्राईम स्कॉड.(ACS NEWS) ९८२२३३१५२६ दत्तवाडी पो.स्टे. पोलीस अंमलदार, कुंदन

Read more