लाईट मिटर घेवून देतो असे सांगून पैश्यांची फसवणुक करून फरार झालेला आरोपीला युनिट १,गुन्हे शाखे केली अटक.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL सामान्या नागरीकांना नविन लाईट मिटर घेवून देतो असे सांगून पैश्यांची फसवणुक करून फरार झालेला

Read more