मोबाईल टॉवरचे एकूण ९६ बॅट – या चोरी करणार आरोपीला वाकड तपास पथका ने केली अटक.

ACS POLICE CRIME SQUAD १६/१२/२०२१ पोलीस स्टेशन वाकड मोबाईल टॉवर कंपनीच्या बॅट या चोरीत कंपनीतील कामगारच निघाले चोरटे तीन आरोपी

Read more