वॉरंटमध्ये अटक न करण्यासाठी ५, हजार रुपयाची लाचेची मागणी करणाऱ्या पोलीस हवालदार केली अटक.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL वॉरंटमध्ये अटक न करण्यासाठी ५, हजार रुपयाची लाचेची मागणी करणाऱ्या पोलीस हवालदार आणि होमगार्डवर

Read more