कोंढवा पोलीसांची मोठी करावाई एकुण २१,८४,८१६ / – रू . चा तंबाखुजन्य गुटखा जप्त केला.

ACS POLICE CRIME SQUAD दिनांक २३/१०/२०२१ कोंढवा पोलीस स्टेशन पुणे शहर ६६ गुटखा विक्रेत्यांवर कोंढवा पोलीसांची मोठी करावाई . दिनांक

Read more