भवानी पेठेतील “समिर” च्या कब्जातून एक पिस्टल,दोन जिवंत काडतूस हस्तगत,

ACS POLICE CRIME SQUAD पुण्यातील भवानी पेठेतील “समिर” च्या कब्जातून एक पिस्टल,दोन जिवंत काडतूस हस्तगत, रॉबरी करण्यासाठी आणले होते पिस्टल.

Read more