हांडेवाडी वाहतूक विभागाची, कर्कश आवाज काढणाऱ्या बुलेटवरती कारवाई,बारा हजार रुपयांचा दंड वसूल.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL हांडेवाडी वाहतूक विभागाची, कर्कश आवाज काढणाऱ्या बुलेटवरती कारवाई, ए.सी.एस.पुलीस क्राईम स्कॉड.(ACS NEWS) ९८२२३३१५२६ पुणे

Read more