पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कवळीपाट टोलनाका ते उरुळीकांचन पर्यंत वाहतूक सुरळीत,अपघाताचे प्रमाण व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी रोखण्यासाठी बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई.

ACS POLICE CRIME SQUAD पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कवळीपाट टोलनाका ते उरुळीकांचन पर्यंत वाहतूक सुरळीत,अपघाताचे प्रमाण व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी रोखण्यासाठी

Read more