१४ वर्षापासून फरार असलेल आरोपीला दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक -२,गुन्हे शाखा चे ताब्यात.

तब्बल १४ वर्षापासून फरार असलेल्या आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या:दरोडा पथक,गुन्हे शाखा ची कार्यवाही. गेली काही वर्षे पासून फरार असलेल्या आरोपीला मुंब्रा

Read more