खडक पोलीस स्टेशनची कामगिरी. आरोपीकडुन एकुण २,०५,००० /मुद्देमाल जप्त.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL . खडक पोलीस स्टेशनची कामगिरी. सराईत गुन्हेगार अटक करुन त्याचेकडुन रिक्षा , केटीएम ,

Read more