सराईत गुन्हेगाराकडून ५,२५,००० / – रुपये किंमतीचा २१ किलो गांजा हस्तगत केला –

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय दि . २१/०८/२०२१ एमआयडीसी भोसरी पोलीसांनी सराईत गुन्हेगाराकडून ५,२५,००० / – रुपये किंमतीचा २१ किलो गांजा

Read more