दरोडा व वाहन चोरी पथक २ ची कामगिरी फरार असलेला आरोपीला अटक.

आज दि 13/09/2021

दरोडा व वाहन चोरी पथक २ ची कामगिरी फरार असलेला आरोपीला अटक

रोजी हद्दीत दरोडा व वाहन चोरी पथक २ कडील पोलिस उप निरीक्षक गुंगा जगताप, आणि अंमलदार मनोज खरपुडे ,शिवाजी जाधव, सुदेश सकपाळ, दिनकर लोखंडे, विनायक रामाने असे पेट्रोलिंग करीत असताना दरोड़ा व वाहन चोरी पथक २ कडील पो ना मनोज खरपुडे.यांना माहिती मिळाली की, वानवडी पो.स्टे. कडील
1) गु.र.नं 189/2021 भा.द.वि कलम 379,34
2)गु.र.नं 193/2021भा.द.वि कलम 379,34

वरील दोन गुन्ह्यामधील पाहिजे आरोपी गणेश लोंढे.हा तरवडे वस्ती साठे वस्ती मोहम्मद वाडी गौरी हॉटेल शेजारी पान टपरी जवळ उभा समोर असलेबाबत बातमी मिळाल्याने सदरची बातमी त्यांनी आम्हाला कळविल्यानंतर त्यांनी सदर आरोपीस ताब्यात घेऊन कायदेशीर कारवाई करणेबाबत आम्ही आदेशित केले.त्त्यानुसार स्टाफचे मदतीने संबंधित ठिकाणी जाऊन वरील आरोपीस ताब्यात घेऊन दरोडा व वाहन चोरी पथक २ कार्यालयात आणले.त्याच्याकडे अधिक चौकशी करता तो वरील गुन्हा मध्ये पाहिजे आरोपी असले बाबत खात्री झाली.सदर आरोपींची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यास पुढील कारवाई कामी वानवडी पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिले आहे.

सुनील पंधरकर दरोडा व वाहनचोरी पथक २ गुन्हे शाखा.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

CHIEF EDITOR WAJID S KHAN 9822331526

wajid s khan

सूचना : आम्ही माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत ( मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे ) नियम 2021 चे पालन करतो . या न्यूज वेबसाईटवर प्रकाशित मजकूर , बातमी , लेख व्हिडीओ इ . बाबत कोणताही आक्षेप अथवा तक्रार असल्यास संपर्क करावा . मुख्य संपादक : वाजिद एस खान 9822331526 इमेल : acspolicecrimesquad@gmail.com :पत्ता : 720,भवानी पेठ चुडामन तालीम ( पुणे शहर ) पुणे महाराष्ट्र 411042

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *