सामाजिक सुरक्षा विभाग यांचे पथकाने व्हिडीओ गेम पार्लर व लॉटरी सेंटरमध्ये पोलिसांचा छापा.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय.

दिनांक १४ /०९/२०२१ ” सामाजिक सुरक्षा विभाग यांचे पथकाने व्हिडीओ गेम पार्लर व लॉटरी सेंटरमध्ये आकड्यावर पैसे लावुन पैशावर जुगार खेळणाऱ्या व खेळविणाऱ्या इसमांवर कारवाई .

मा . पोलीस आयुक्त श्री . कृष्ण प्रकाश , पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय यांनी पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये अवैध धंद्यावर प्रतिबंध करण्याच्या अनुषंगाने माहिती काढुन कारवाई करणेबाबत आदेश दिल्याने सामाजिक सुरक्षा पथक हे पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये अवैध धंद्यावर कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने गोपनिय माहिती काढत असताना दिनांक १३/०९ /२०२१ रोजी देहुरोड पोलीस स्टेशन हद्दीत व्हिडीओ गेम पार्लर व लॉटरी सेंटरमध्ये पैशावर स्वतःचे आर्थिक फायद्यासाठी आकड्यावर पैसे लावुन जुगार खेळणाऱ्या व खेळविणाऱ्या इसमांवर कारवाई करण्यात आली आहे .

दिनांक १३/०९/ २०२१ रोजी सामाजिक सुरक्षा विभागाचे पथकातील पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांनी १५:१० वा चे सुमारास राजाराम काळोखे यांचे बिल्डींगमधील तळमजल्यात असलेल्या बालाजी लॉटरी सेंटरमध्ये . देहुगाव ता . हवेली जि . पुणे येथे इसम नामे दिवाकर सिंग व आकाश राऊत हे यांचेकडे कोणताही परवाना नसतांना त्यांचे लॉटरी सेंटरमध्ये ऑनलाईन लॉटरीवर ३० ते ३९ चे १० घर व ५० ते ५९ चे १० घर असे जोडीचे आकडे / नंबर कागदी चित्यावर लिहुन देऊन ०२ रुपयाला १८० रुपये भाव देवुन तसेच लॉटरी सेंटरमध्ये व्हिडीओ गेम मशिन लावुन गि – हाईकास लॉटरी सेंटरमध्ये मिन , मास्टर , मेगा . फ्रि प्ले या व्हिडीओ गेम मशीवरील आकड्यावर पैसे लावण्यास सांगुन ५० रु ला १०० रुपये भाव देऊन पैशावर स्वतःचे आर्थिक फायद्यासाठी जुगार खेळ खेळत व खेळवित आहे अशी गुप्त बातमीदाराकडून मिळालेल्या माहितीवरुन सामाजिक सुरक्षा विभागाचे पथकातील पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांनी देहुरोड पोलीस स्टेशन हद्दीत सापळा रचुन छापा टाकुन खालील मुद्देमाल आरोपीच्या ताब्यातुन जप्त केला त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे आहे .

१ ) २३.३५० / – रु रोख रक्कम

२ ) १५ / – रु किं चे जुगार खेळण्याचे साहित्य

३ ) ७६,००० / – रु किं च्या विविध कंपनीच्या ०७ व्हिडीओ गेम मशिन किबोर्ड माऊस , एलईडी टिव्ही जुवा किं अं .

असा एकुण ९९ , ३६५ / – रु किं चा मुद्देमाल मिळुन आला म्हणुन इसम नामे

१ ) कुंदन पुर्ण नाव माहित नाही वय अंदाजे ३५ वर्षे रा . निगडी , पुणे ( लॉटरी मालक )

२ ) शुभम रॉय पुर्ण नाव पत्ता माहित नाही वय ३० वर्षे रा . ओटास्किम , निगडी , पुणे ( लॉटरी मालक )

३ ) दिवाकर अनुज सिंग वय २३ वर्षे रा . यमुनानगर , निगडी , पुणे ( मॅनेजर )

४ ) आकाश सदाशिव राऊत वय २९ वर्षे रा . भाटे वस्ती , तळवडे , पुणे ( कामगार ) व जुगार खेळणारे ११ इसम यांचेविरुध्द देहुरोड पोलीस स्टेशन येथे गुरनं ५१५/२०२१ भादंवि कलम १८८ , २६९ , ३४ महाराष्ट्र जुगार अधिनियम १८८७ चे कलम ४.५ साथीचे रोग अधिनियम १८९७ चे कलम ३. राष्ट्रीय आपत्ती अधिनियम २००५ चे कलम ५१ ( ब ) . महाराष्ट्र कोव्हीड १९ उपाययोजना २०२० चे कलम ११ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन पुढील तपास देहुरोड पोलीस स्टेशन करीत आहे .

ACS POLICE CRIME SQUAD

सदरची कामगिरी मा . पोलीस आयुक्त श्री . कृष्ण प्रकाश , मा . अप्पर पोलीस आयुक्त , श्री . डॉ . संजय शिंदे , मा . पोलीस उप – आयुक्त , ( गुन्हे ) श्री . सुधीर हिरेमठ , मा . सहा . पोलीस आयुक्त डॉ . श्री . प्रशांत अमृतकर , सपोनि डॉ . अशोक डोंगरे यांचे मार्गदर्शनाखाली सामाजिक सुरक्षा विभागाचे पथकातील पोउपनि प्रदिपसिंग सिसोदे पोलीस अंमलदार विजय कांबळे , संतोष बर्गे , सुनिल शिरसाट , नितीन लौटें , भगवंता मुठे , अनिल महाजन , संगिता जाधव , मारुती करचुंडे , राजेश कोकाटे , गणेश कारोटे यांनी केली आहे .

( सुधीर हिरेमठ ) पोलीस उप – आयुक्त ( गुन्हे ) पिंपरी चिंचवड .

ACS POLICE CRIME SQUAD

CHIEF EDITOR WAJID S KHAN 9822331526

wajid s khan

सूचना : आम्ही माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत ( मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे ) नियम 2021 चे पालन करतो . या न्यूज वेबसाईटवर प्रकाशित मजकूर , बातमी , लेख व्हिडीओ इ . बाबत कोणताही आक्षेप अथवा तक्रार असल्यास संपर्क करावा . मुख्य संपादक : वाजिद एस खान 9822331526 इमेल : acspolicecrimesquad@gmail.com :पत्ता : 720,भवानी पेठ चुडामन तालीम ( पुणे शहर ) पुणे महाराष्ट्र 411042

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *