चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नीचा खून करुन परागंदा झालेल्या आरोपीस अटक.

महाराष्ट्र पोलीस पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय .

दिनांक १६/१०/२०२१ चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नीचा खून करुन परागंदा झालेल्या आरोपीस अटक ( वाकड पोलीस ठाणे तपास पथकाची कारवाई )

ACS POLICE CRIME SQUAD

दिनांक २३ / ०९ / २०२१ रोजी बाळासाहेब किसन जाधव , रा . सदगुरु कॉलनी , थेरगाव , पुणे याने | चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नी सुनिता बाळासाहेब जाधव हिचे डोक्यात हातोडीने वार करून तिला जबर जखमी केले . त्यांची मुलगी काजल जाधव हिचे फिर्यादीवरुन वाकड पोलीस स्टेशन गु.र.नं. ८०९ / २०२१ भादवि कलम ३०७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला . गुन्हा केल्यानंतर आरोपी बाळासाहेब जाधव हा | अंगात परिधान केलेल्या बरमुडा , बनियन सह पळुन गेला होता . गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मा . श्री . कृष्ण प्रकाश सो , पोलीस आयुक्त , पिंपरी चिंचवड यांनी डॉ . विवेक मुगळीकर , वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , वाकड पोलीस स्टेशन यांना आरोपी तात्काळ अटक करणेबाबत | आदेशित केले . त्यानुसार डॉ . विवेक मुगळीकर यांनी त्यांचे अधिनस्थ तपास पथकातील सपोनि श्री . संतोष पाटील , श्री अभिजीत जाधव यांना सुचना व आदेश देऊन तपास पथकातील एकुण ०२ टिम तयार केल्या . आरोपी बाळासाहेब जाधव हा मोबाईल फोन वापरत नसल्याने व त्याचा कोणत्याही नातेवाईकांशी | संपर्क नसल्याने आरोपी शोधात अडचणी येत होत्या . सदर आरोपीचे हे दुसरे लग्न असून पहिल्या पत्नीपासून त्याने घटस्फोट घेतला आहे . सदर आरोपीचा घरात भांडणे करुन पळून जाऊन अस्तित्व लपविण्याचा पुर्व | इतिहास आहे . पहिल्या पत्नी सोबत झालेल्या भांडणामध्ये तो ७ वर्षे फरार होता . त्या वेळी तो कोणाच्याही संपर्कात न राहता खोटे नाव धारण करुन ओळख लपवून कोल्हापुर जिल्ह्यातील एका गावात अनाथ असल्याचे सांगत घरगडी म्हणुन काम करत होता . ७ वर्षानंतर त्याचे गावातील एका त्याचे ओळखीचे | व्यक्तीने त्याला पाहिल्यानंतर नातेवाईकांनी त्याला परत त्याच्या मुळगावी आणले होते . त्यानंतर यातील मयत सुनिता बरोबर याचा सन १९९८ मध्ये विवाह झालेला आहे . त्यांना चार मुले आहेत . सन २०१५ मध्ये मयत हिचे बरोबर भांडण करुन आरोपी आंबेगाव खुर्द , पुणे येथील एका गोठ्यात अनाथ असल्याचे सांगत कामास | राहिला होता . त्यावेळी तो ३.५ वर्षे आपले अस्तित्त्व लपवून राहिला होता . अशा प्रकारे आरोपी घरातून पळून जाऊन आपले अस्तित्त्व लपविण्यात तरबेज होता . दोन्ही वेळा फरार असताना त्याने कोणत्याही नातेवाईकाशी संपर्क केला नव्हता . त्याच बरोबर आरोपी हा गवंडी , प्लंबर , पेंटिंग , वॉटर प्रुफिंगचे कामे करत असल्याने त्याला रोजगार मिळणेत अडचणी येणार नव्हत्या . त्यामुळे अशा आरोपीला पकडणे अवघड काम होते . त्या दरम्यान दिनांक २९ / ०९ / २०२१ रोजी सुनिता बाळासाहेब जाधव यांचा उपचारा दरम्यान ससून हॉस्पीटल पुणे येथे मृत्यु झाला . त्याप्रमाणे गुन्ह्यात भादवि कलम ३०२ प्रमाणे कलमवाढ करण्यात आली आहे . तपास पथकातील अधिकारी व अंमलदार यांनी कोल्हापुर , सोलापुर या जिल्ह्यात जाऊन आरोपीचा शोध घेतला . तसेच आरोपीचे फोटोसह वॉन्टेड पत्रके तयार करुन ते शहरातील मजुर अड्डे , रेल्वे स्टेशन , बस स्टँड , रिक्षा स्टँड , हॉस्पीटल इत्यादी गर्दीच्या ठिकाणी लावण्यात आली . तसेच आरोपी याने यापुर्वी ज्या ठिकाणी काम केले होते , त्या सर्व ठिकाणी जाऊन चौकशी करण्यात आली . तयार करण्यात आलेली तपास. | टिम मा , वरिष्ठांचे मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक लहान लहान बाबींवर तपास करत होते . त्यातच आरोपी मोबाईल | फोन , बँक अकाऊंट ( एटीएम ) वापरत नसल्याने तांत्रिक तपासाव्दारे आरोपीची माहिती मिळणे शक्य नव्हते , | प्रयत्न सर्व टिम तपासाच्या सर्व त्या उपायोजना योजून आरोपीस अटक करण्यासाठी दिवस रात्र कसोशीचे करत असताना दिनांक ११/१०/२०२१ रोजी पोलीस अंमलदार प्रशांत गिलबिले यांना त्यांचे | बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की नवले ब्रिजजवळ , कात्रज , येथे पूर्वी तो काम करत असलेल्या ठिकाणी आरोपीच्या वर्णनाशी मिळता जुळता इसम आला आहे . सदरची बातमी मिळताच पोलीस अंमलदार प्रशांत गिलबिले यांनी सपोनि श्री . संतोष पाटील , श्री अभिजीत जाधव यांना कळविली असता सदर बातमीचा आशय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री . डॉ . विवेक मुगळीकर यांना कळवून सपोनि श्री . संतोष पाटील व श्री अभिजीत | जाधव हे तपास पथकातील अंमलदार यांचेसह नवले ब्रिज या ठिकाणी पोहचले . त्यावेळेस तो तेथून निघुन गेला होता . नवले ब्रिज , कात्रज या ठिकाणी तपास पथकातील अधिकारी व अंमलदार यांनी संयम राखत १० तास | सापळा रचुन आजूबाजूचा परिसर पिंजून काढून आरोपीचे वर्णनाशी मिळता जुळत्या इसम दिसून आल्यावर त्याला शिताफिने ताब्यात घेण्यात आले . त्यास नाव , पत्ता विचारता त्याने तोच बाळासाहेब किसन जाधव , वय ५१ वर्षे , रा . सद्गुरु कॉलनी , थेरगाव , पुणे असल्याचे सांगितले . त्याचेकडे चौकशी केली असता त्याने चारित्र्याचे संशयावरुन पत्नीचा खून केल्याचे कबूल केले . आरोपीस दिनांक ११/१०/२०२१ रोजी अटक करण्यात आली असून त्यास दिनांक १७/१०/२०२१ रोजी पर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड प्राप्त आहे .

ACS POLICE CRIME SQUAD

सदरची कारवाई मा . श्री . कृष्ण प्रकाश साो . पोलीस आयुक्त , पिंपरी चिंचवड , मा . श्री . संजय शिंदे सो . अपर पोलीस आयुक्त , पिंपरी चिंचवड , मा . श्री . आनंद भोईटे सोो , पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ २ , पिंपरी चिंचवड ,

मा . श्री . श्रीकांत डिसले सो . सहा . पोलीस आयुक्त , वाकड विभाग , पिंपरी चिंचवड यांचे मार्गदर्शनाखाली डॉ . श्री . विवेक मुगळीकर , वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक , वाकड पोलीस ठाणे , सपोनि संतोष पाटील , सपोनि अभिजीत जाधव , पोलीस उप निरीक्षक अशोक जगताप , पोलीस अंमलदार प्रशांत गिलबीलें , बिभीषन कन्हेरकर , बाबाजान इनामदार , राजेंद्र काळे , बापुसाहेब धुमाळ , जावेद पठाण , विजय गंभीरे , विक्रम कुदळ , दिपक साबळे , वंदू गिरे , प्रमोद कदम , अतिष जाधव , विजय वेळापुरे , कल्पेश पाटील , बाबा चव्हाण , कौतेय खराडे , तात्या शिंदे व नुतन कोंडे यांनी मिळुन केली आहे .

आनंद भोईटे पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ २ , पिंपरी चिंचवड.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

CHIEF EDITOR WAJID S KHAN 9822331526

wajid s khan

सूचना : आम्ही माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत ( मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे ) नियम 2021 चे पालन करतो . या न्यूज वेबसाईटवर प्रकाशित मजकूर , बातमी , लेख व्हिडीओ इ . बाबत कोणताही आक्षेप अथवा तक्रार असल्यास संपर्क करावा . मुख्य संपादक : वाजिद एस खान 9822331526 इमेल : acspolicecrimesquad@gmail.com :पत्ता : 720,भवानी पेठ चुडामन तालीम ( पुणे शहर ) पुणे महाराष्ट्र 411042

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *