पुणे महानगर पालिकेतील उप अभियंता ४० हजाराची लाच घेताना रंगेहाथ ताब्यात ,

ACS POLICE CRIME SQUAD दि .२३ / ०८ / २०२१ पुणे म.न.पा. रस्ते विभागाच्या उप अभियंत्यावर लाच स्वीकारले प्रकरणी कारवाई

Read more