वाहनचोरी विरोधी पथक २, गुन्हे शाखा पेट्रोलिंग करीत आरोपीला अटक

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL


२९/०७/२०२१ दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक २, गुन्हे शाखा , पुणे शहर

ONLINE PORTAL NEWS ONLY POLICE

कडील सहा.पो.निरीक्षक विवेक पाडवी,पोउनि गुंगा जगताप,पो.हवा.राजेश अभंगे,पो.हवा.दि नकर लोखंडे, पो.हवा.राजेश लोखंडे,पो.हवा.विनायक रामाणे,पो. हवा शकिर खान, पो.हवा.मनोज शिंदे, पो.ना. दत्तात्रय खरपुडे, पो.ना.गणेश लोखंडे, पो.ना.शिवाजी जाधव, पो.शि.अमोल सरतापे असे पाहिजे/फरारी/मोका/तडीपार व इतर गुन्ह्यातील पाहिजे आरोपी, वाहनचोर यांचा शोध घेण्याचे अनुषंगाने पेट्रोलिंग करीत असताना पो.ना.गणेश लोखंडे व पो.शि.अमोल सरतापे यांना त्यांचे

बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की वाहनचोरीचे गुन्हे करणारा गुन्हेगार हा फुरसुंगी चौकातील प्रकृती हॉटेल हडपसर येथे दुचाकीने येणार आहे अशी खात्रीशीर माहिती वा.सुमारास मिळाल्याने आम्ही सदरची बातमी पथक प्रमुख श्री.सुनिल पंधरकर यांना कळविलेने त्यांनी योग्य त्या सुचना दिल्याने सदर ठिकाणी स्टाफच्या मदतीने दोन टीम बनवुन सापळा रचून सदर संशयित इसमास अत्यंत शिताफीने दुचाकीसह पकडले व त्यास नाव पत्ता विचारता त्याने आपले नाव( अमोल प्रभू माळी वय २४ वर्ष रा.नायरवस्ती, वाडेबोल्हाई ता.हवेली जि.पुणे )असे असून त्याचे ताब्यातील दुचाकी ही चोरीची असल्याचे निष्पन्न झाले व सदर दुचाकी चोरीबाबत लोणीकाळभोर पो.स्टे. गु.रजि. नं.३९१/२०२१ भादविक.३७९ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे.
त्याच्याकडे अधिक चौकशी करिता त्यास दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक २ येथील कार्यालयात आणून चौकशी केली असता त्याने ०२ टाटा टेम्पो, ०२ ट्रॅक्टर, ०२ ट्रॉलीट्रेलर चोरी केल्याची कबुली दिली.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

सदर वाहने पंचनाम्याने जप्त करुन सदर चोरी केलेल्या वाहनांबाबत तपास केला असता खालील पोलीस स्टेशन येथे गुन्हे दाखल आहेत.
१) उरण पो.स्टे (नवी मुंबई) गु.रजि.नं. ०४/२०१९ भादविक.३७९ (टाटा 407 टेम्पो- कि ४,००,०००/- रु.)

२)उरण पो.स्टे(नवी मुंबई) गु.रजि.नं.२३०/२०२१ भादविक.३७९ (टाटा 709 टेम्पो- कि १,३०,०००/- रु.)

३) बारामती तालुका पो.स्टे गु.रजि.नं.३५१/२०१९ भादविक.३७९ (न्यू हॉलंड ट्रॅक्टर व दोन ट्रॉलीट्रेलर कि ७,००,०००/- रु.)

४) वडगांव निंबाळकर पो.स्टे.गु.रजि.नं.१४/२०२० भादविक ३७९ (जॉनडिअर ट्रॅक्टर कि.४,००,०००/- रु )

एकूण 16,45,000 /- रु.चा मुद्देमाल ताब्यात घेऊन आरोपी निष्पन्न करून वरीलप्रमाणे गुन्हे उघड केले आहे.

आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करून पुढील कायदेशीर कारवाईकामी लोणीकाळभोर पोलीस ठाणे,पुणे यांचे ताब्यात देण्यात आले आहे.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

सदर कारवाई मा. अप्पर पोलीस आयुक्त गुन्हे श्री. अशोक मोराळे सर, मा. पोलीस उप आयुक्त गुन्हे श्री. श्रीनिवास घाडगे सर, मा. सहा. पोलीस आयुक्त श्री. लक्ष्मण बोराटे सर यांचे मार्गदर्शनात दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक २, गुन्हेशाखा ,पुणे शहर येथील अधिकारी व अंमलदार यांनी केली आहे

  

       

   

दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक २,गुन्हे शाखा ,पुणे शहर

wajid s khan

सूचना : आम्ही माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत ( मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे ) नियम 2021 चे पालन करतो . या न्यूज वेबसाईटवर प्रकाशित मजकूर , बातमी , लेख व्हिडीओ इ . बाबत कोणताही आक्षेप अथवा तक्रार असल्यास संपर्क करावा . मुख्य संपादक : वाजिद एस खान 9822331526 इमेल : acspolicecrimesquad@gmail.com :पत्ता : 720,भवानी पेठ चुडामन तालीम ( पुणे शहर ) पुणे महाराष्ट्र 411042

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *