घरफोडी च्या गुन्ह्यात 7 वर्षा पासुन फरार राहुन गावाकडे संसार थाटून राहणारा.गुन्हेगार युनिट – १ गुन्हे शाखा यांचेकडून जेरबंद .

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

दिनाक -०९/ ०८/२०२१ घरफोडीच्या गुन्ह्यात ७ वर्षापासुन फरार राहुन गावाकडे संसार थाटुन राहणारा गुन्हेगार युनिट – १ , गुन्हे शाखा , पुणे शहर यांचेकडून जेरबंद

ONLINE PORTAL NEWS ONLY POLICE

दि . १५ / ०९ / २०१४ रोजी महेन्द्र रमेश करडे गुजरात कॉलनी गोपाळ निवास कोथरुड पुणे हे गावी गेले असता अज्ञात इसमाने कुलुप तोडुन घरफोडी केली होती . त्यामध्ये ६६,००० / – रु किंमतीचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले होते.त्याबाबत कोथरुड पोलीस ठाणे गुन्हा नोंद क्रमांक- ४७३/२०१४ भादवि कलाम ४५७,३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता . त्यापैकी नितीन लक्ष्मण तांबारे रा . डहाणुकर कॉलनी , कोथरुड पुणे या आरोपीस दाखल गुन्हयांत अटक करण्यात आली होती तर त्याचा सार्थीदार गणेश भाऊराव कांबळे रा – डॉल्फीन चौक चैत्रबन वसाहत बिबवेवाडी पुणे हा आरोपी सदर गुन्ह्यात गुन्हा दाखल झाले पासुन सुमारे – ०७ वर्षापासुन फरार होता .

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

दि .०९ /०८ / २०२१ रोजी युनिट -१ , गुन्हे शाखा पुणे शहर यांचेकडील अधिकारी व कर्मचारी असे युनिट -१ च्या हद्दीत पेट्रोलिंग करिता असताना पोलीस अंमलदार अमोल पवार यांना बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की सदर गुन्हयांत ७ वर्षापासुन फरार असलेला आरोपी नामे गणेश कांबळे हा व्हि.आय.टी. हॉस्टेल चौकात भावाला भेटण्यासाठी रिक्षाने येणार आहे . अशी खात्रीशिर बातमी मिळाल्याने त्याबाबत वरिष्ठांना माहिती देवुन परवानगीने युनिट -१ , गुन्हे शाखा , पुणे शहर पथकाकडील स्टाफसह बातमीप्रमाणे जावुन सदरठिकाणी सापळा लावला व नमुद आरोपीस व्हि.आय.टी. हॉस्टेल चौकात रिक्षातुन उतरत असतानाच त्यास ताब्यात घेतले त्यास नाव पत्ता विचारता त्याने त्याचे नाव गणेश भाऊराव कांबळे वय ३१ वर्षे रा.डॉल्फीन चौक , चैत्रबन वसाहत , अप्पर इंदिरानगर , पुणे . सध्या राहणार अण्णा भाऊ साठेनगर मु.पो.रोही – भालगाव ता.बार्शी जि . सोलापुर . असे असल्याचे सांगितले . त्याचेकडे कोथरुड पोलीस स्टेशनकडील वरील दाखल गुन्हयाचे अनुषंगाने त्यांस विश्वासात घेवुन तपास करता त्याने दाखल गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे कबुल केल्याने आरोपीस पुढील कारवाई कामी कोथरुड पोलीस स्टेशन , पुणे यांचे ताब्यात देण्यात आले आहे . आरोपीकडे सखोल तपास केला असता तो सुमारे सात वर्षापासुन सदर गुन्हयामध्ये फरार आहे .फरार झाल्यानंतर त्याने लग्न केले व तो आपले कुंटुबासह अण्णा भाऊ साठेनगर मु.पो.रोही भालगाव ता . बार्शी जि.सोलापुर येथे राहत होता . पोलीसांनी त्याचेबाबत इतंभुत माहीती गोळा करुन त्यास ताब्यात घेतले आहे . आरोपी विरुध्द यापुर्वीचे भारती विदयापीठ बिबवेवाडी सहकारनगर – १ , कोथरुड – १ , लोणी काळभोर – १ व हवेली पोलीस स्टेशन – ४ असे घरफोडी चोरी , दरोडयाची तयारी व इतर चोरी चे एकुण दहा गुन्हे दाखल आहेत.

सदरची कामगिरी मा . अपर पोलीस आयुक्त , गुन्हे श्री अशोक मोराळे , मा . पोलीस उप आयुक्त , गुन्हे , श्री . श्रीनिवास घाडगे , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , गुन्हे -१ श्री सुरेंद्र देशमुख यांचे मार्गदशनाखाली युनिट -१ , गुन्हे शाखा , पुणे शहरचे पोलीस निरीक्षक श्री शैलेश संखे , पोलीस उपनिरीक्षक सुनिल कुलकर्णी , संजय गायकवाड , पोलीस पोलीस अंमलदार अमोल पवार , इम्रान शेख , सतीश भालेकर , तुषार माळवदकर यांनी केली आहे .

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

ONLINE PORTAL NEWS ONLY POLICE

CHIEF EDITOR WAJID S KHAN 9822331526

( शैलेश संखे ) वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक युनिट -१ , गुन्हे शाखा , पुणे शहर

wajid s khan

सूचना : आम्ही माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत ( मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे ) नियम 2021 चे पालन करतो . या न्यूज वेबसाईटवर प्रकाशित मजकूर , बातमी , लेख व्हिडीओ इ . बाबत कोणताही आक्षेप अथवा तक्रार असल्यास संपर्क करावा . मुख्य संपादक : वाजिद एस खान 9822331526 इमेल : acspolicecrimesquad@gmail.com :पत्ता : 720,भवानी पेठ चुडामन तालीम ( पुणे शहर ) पुणे महाराष्ट्र 411042

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *