पी.सी.बी. गुन्हे शाखे अंतर्गत कारवाई चतुःशृंगी भागातील ०२ अट्टल गुन्हेगार एम.पी.डी.ए. कायदयान्वये स्थानबध्द

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

दिनांक – १०/०७/२०२१ पी.सी.बी. गुन्हे शाखे अंतर्गत कारवाई चतुःशृंगी भागातील ०२ अट्टल गुन्हेगार एम.पी.डी.ए. कायदयान्वये स्थानबध्द

ONLINE PORTAL NEWS 9822331526

मा.पोलीस आयुक्त , पुणे शहर , श्री.अमिताभ गुप्ता यांनी पोलीस आयुक्त , पुणे शहर म्हणून पदभार स्विकारल्यानंतर त्यांनी पुणे शहरा मध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवु नये त्याचप्रमाणे पुणे शहरातील व जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण व्हावे , तसेच कोणत्याही प्रकारची अनुचित प्रकार घडु नये म्हणुन पुणे शहरातील टोळी गुन्हेगार , बेकायदेशिर धंदे करणारे , अंमली पदार्थ विक्रीचे रॅकेट चालविणारे , पोलीस अभिलेखावरील टोळीतील गुंड , दरोडा , जबरी चोरी , घरफोडी चो – या करणारे तसेच शरीर व मालमत्ते विरुध्द गुन्हे करणारे व लोकांमध्ये दहशत करणारे सराईत गुन्हेगारांचा शोध घेवुन , त्यांचे हालचालीवर नजर ठेवुन त्यांचेविरुध्द कठोर कारवाई करुन ,

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

त्यांचे समुळ उच्चाटन करणे याबाबतचा आदेश सर्व पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांना दिले आहेत .

१ ) अजय चंद्रकांत विटकर वय २० वर्ष , रा . ब्लॉक नं .२३ , हरिहरेश्वर सोसा समोर , जुनी वडारवाडी पुणे . व

२ ) प्रथम उर्फ आकाश तुळशीदास विटकर वय २० वर्ष रा.ब्लॉक नं .४४ मारुती मंदिर मागे वडारवाडी पुणे

हे अभिलेखावरील सराईत गुन्हे करणारा गुन्हेगार आहेत . त्यांनी त्याचे साथीदारांसह चतुःशृंगी पोलीस ठाणे , पुणे . हद्दीमध्ये तलवार , कोयता , लोखंडी रॉड , लाकडी बांबु , या सारख्या जीवघेणी हत्यारे बाळगुन खुनाचा प्रयत्न , गंभीर दुखापत , दुखापत , दंगा , बेकायदा हत्यार बाळगणे यासारखे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे केले आहेत . मागील ०२ वर्षामध्ये त्याचेविरूध्द एकुण १५ गुन्हे दाखल आहेत . त्याचा गुन्हेगारी कृत्यामुळे सदर परीसरातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण झालेली होती .

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

तसेच त्याच्यापासून जिवीताचे व मालमत्तेचे नुकसान होईल या भितीमुळे नागरिक उघडपणे तक्रार करणेस धजावत नव्हते . वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , श्री.राजकुमार वाघचौरे . व पोलीस उप – निरीक्षक श्री.प्रेम वाघमोरे , चतुःश्रृंगी पोलीस स्टेशन पुणे शहर . यांनी एमपीडीए कायदयान्वये नमुद इसमास स्थानबध्द करण्याकामी प्रस्ताव तयार करुन

मा.पोलीस आयुक्त , पुणे शहर . यांचेकडे सादर केला होता . श्री.अमिताभ गुप्ता , पोलीस आयुक्त , पुणे शहर . यांनी प्रस्तावाची पडताळणी करुन नमुद इसमाचे विरुध्द दि .० ९ / ०७ / २०२१ रोजी एमपीडीए कायदयान्वये एक वर्षाकरीता ०२ गुन्हेगारांना स्थानबध्दचे आदेश पारीत केले आहे .

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL

श्री.अमिताभ गुप्ता , पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांनी सक्रिय व दहशत निर्माण करणा – या अट्टल गुन्हेगारांवर कडक प्रतिबंधक कारवाई करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.त्यानुसार मागील ०९ महिन्याच्या कालावधी मध्ये ३० गुन्हेगारांना एमपीडीए कायदयान्वये स्थानबध्द केले आहे .

यापुढेही सराईत व अट्टल गुन्हेगारांचे कृत्यांना आळा घालण्यासाठी या प्रमाणे कारवाई करण्याचे ठरविले आहे .

wajid s khan

सूचना : आम्ही माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत ( मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे ) नियम 2021 चे पालन करतो . या न्यूज वेबसाईटवर प्रकाशित मजकूर , बातमी , लेख व्हिडीओ इ . बाबत कोणताही आक्षेप अथवा तक्रार असल्यास संपर्क करावा . मुख्य संपादक : वाजिद एस खान 9822331526 इमेल : acspolicecrimesquad@gmail.com :पत्ता : 720,भवानी पेठ चुडामन तालीम ( पुणे शहर ) पुणे महाराष्ट्र 411042

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *