७ वर्षापासुन फरार असलेले आरोपीला युनिट १ , गुन्हे शाखा , चे ताब्यात.

ACS POLICE CRIME SQUAD दिनांक ०८/१०/२०२१ – मारामारीच्या गुन्ह्यात ७ वर्षापासुन पाहिजे असलेला गुन्हेगार युनिट १ , गुन्हे शाखा ,

Read more

गुन्हे शाखा , युनिट -६ मोठी कामगिरी १४ तोळे सोन्याचे दागिने चोरणारे आरोपीला अटक.

ACS POLICE CRIME SQUAD ONLINE PORTAL गुन्हे शाखा , युनिट -६ मोठी कामगिरी चेन स्नॅचींग करणा – या चोरटयास. १४

Read more